14.4.17

Siunattua pääsiäistä!

Uusi laulu toivottaa siunattua pääsiäistä Riston kirjoittaman laulun sanoin:

Katsokaa Jumalan Karitsaa, Katsokaa Jumalan Poikaa
Katsokaa, syntimme sovittaa, Katsokaa Lunastajaa

Katsokaa, muistakaa, ristiä Golgatan
Katsokaa, kiittäkää, ylistäkää
Katsokaa, muistakaa, uhria Golgatan
Katsokaa, kiittäkää, ylistäkää

Katsokaa Juudan Leijonaa, Katsokaa Jumalan Poikaa
Katsokaa, meitä Hän puolustaa, Katsokaa voittajaa